P22P26 P27
P28 P29

ieder mens is uniek
In het algemeen kan worden gesteld dat de zorg in Nederland is ontstaan vanuit naastenliefde. Het is vanaf de middeleeuwen tot nu gegroeid tot een collectief systeem waar iedereen in Nederland voor betaalt en een beroep op kan doen. Ook is het gegroeid van een liefdadigheidsbeweging naar de huidige zorgsector, bestaande uit zelfstandige organisaties. De zorg voor zowel de care als cure heeft daarbij een grote professionalisering doorgemaakt.

Waar vanuit de collectiviteitsgedachte ieder mens eenzelfde zorgpakket werd aangeboden, is differentiatie in zorgpakketten iets dat de laatste jaren steeds verder toeneemt. Dit heeft er mee te maken dat er een overgang plaatsvindt van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd werken, waarbij de mens als individu centraal staat.

In de care sector zien wij dit onder andere vertaald in het aanbieden van op maat gemaakte zorgpakketten. In de cure sector zien wij dit onder andere vertaald in de realisatie van flexibele poliklinieken, waarbij de behandeling om de patiënt heen wordt georganiseerd.

Onze verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren doorzet, want ook hier geldt dat diversiteit in aanbod de sleutel tot succes is.