P23P30 P31
P33 P32

ieder mens is uniek
Daar waar de huisvestingsvorm in al die jaren geleidelijk sterk is gekoppeld aan de zorgvraag, zien we nu meer differentiatie en vraaggestuurde zorg, waardoor ontkoppeling van de huisvestingsvorm noodzakelijk is. Juist de ontkoppeling van de huisvestingsvorm aan de zorgvraag zal de komende jaren doorzetten.

Binnen de care sector betekent dit veel meer woningbouw met beperkte aanpassingen gericht op de doelgroep.

Binnen de cure sector worden de verschillende functies binnen de bedrijfs-voering uit elkaar gehaald en in verschillende gebouwdelen gehuisvest. De technologische ontwikkelingen zullen daarbij in hoge mate de huis-vestingsvraag bepalen.

Vooropgesteld dat ieder mens een individu en uniek is zal naar onze verwachting het zorgvastgoed hierop inspelen, want ook hier geldt dat diversiteit in aanbod de sleutel tot succes is.