P25d P25e
P25f P25g

ieder mens is uniek
Ieder mens ontwikkelt zich vanaf de geboorte tot aan de dood op zijn/haar eigen manier, zo ook op het sociaal economisch vlak. Dit zien we vertaald in de wooncarrière van ieder mens als individu. Waar sommige mensen gebruik kunnen maken van goede sociale huurwoningen, kunnen andere het zich permitteren in een luxe villa te wonen.

Als men kijkt naar de huidige huisvesting voor ouderen met een zorgvraag, valt op dat ieder mens het met dezelfde basishuisvesting moet doen. Het is een groot goed dat we dit in Nederland hebben opgebouwd en naar de toekomst toe in stand zullen houden.

Veel gebouwen binnen de awbz intramurale setting hebben echter nog steeds een institutioneel karakter. De belevings- en gevoelswaarde van deze gebouwen zijn voor een groot deel van de oudere doelgroep niet meer passend. Ouderen, of de kinderen van deze ouderen, willen zelf kunnen bepalen waar, hoe en in welke vorm zij hun huisvesting en de daarbij horende zorg en/of verpleging willen hebben.

Omdat ieder mens uniek is, is diversiteit in aanbod de sleutel tot succes.