Veel zorgorganisaties moeten voor hun bestaand zorgvastgoed een gedegen en concreet uitgewerkt strategisch vastgoedplan hebben. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan een zorgorganisatie haar vastgoed-portefeuille op een efficiënte manier beheren. Eén van de onderdelen in een strategisch vastgoedplan is de bouwkundige en installatietechnische staat van de huidige panden en opstallen. Hiervoor moeten onder andere complete gebouwinspecties plaatsvinden, aanwezige onderhoudscontracten worden gecontroleerd en beheerd. Deze aspecten worden dan samengebundeld in een actueel meerjarenonderhoudsplan.

strategisch vastgoedplannen
De begeleiding en uitwerking van strategisch vastgoedplannen is door ons voor verschillende zorgorganisaties reeds succesvol uitgevoerd. Ook de verdere uitwerking van deze, op stichtingsniveau, opgestelde strategisch vastgoedplannen zijn door ons ter hand genomen. De uitkomsten worden verder geïmplementeerd en door ons op een pragmatische wijze vertaald in een projectaanpak per locatie.

meerjarenonderhoudsplannen
De begeleiding voor het opstellen en vervaardigen van meerjarenonder-houdsplannen (MJOP) zijn ook door ons behartigd. Daarbij schakelen wij de desbetreffende deskundigheid in, zodat onze opdrachtgevers de gewenste kwalitatieve en concrete werkdocumenten verkrijgt.

Nadat een MJOP is opgesteld hebben wij voor meerdere opdrachtgevers de uitvoering van het plan behartigd; we begeleiden en coördineren verschil-lende instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden.