Attent zorg en behandeling levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Elst. Attent levert die diensten daar waar de cliënt verblijft. Dat kan dus op één van de locaties zijn, maar ook bij de cliënt thuis. Attent heeft dertien locaties in Arnhem en omgeving.

Dit referentieproject behelst de totale herontwikkeling van de voormalige Gelders Hof locatie te Dieren. De huidige gebouwen op de locatie zullen op termijn plaats gaan maken voor een vervangende nieuwbouw welke over een langere periode gefaseerd zal worden gerealiseerd met een beoogde eindcapaciteit van circa 200 wooneenheden. Deze wooneenheden moeten huisvesting bieden aan mensen met een uiteenlopende (zware) zorgvraag van lange of korte duur.

Onze dienstverlening bij dit project strekt zich uit van het opstellen van het stedenbouwkundige ontwerp van het volledige terrein, het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure tot het integraal risicodragend bouwprojectmanagement van fase 1.