De Joodse Gemeente Amsterdam, de NIHS (Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge), bestaat inmiddels 375 jaar. Vandaag de dag is het vooral een dynamische kehilla (gemeente), die haar leden in vrijwel alle behoeften van het Jodendom voorziet en een groot scala van activiteiten ontplooit.
Zo verzorgt de Joodse Gemeente Amsterdam onder meer diensten in synagogen, exploiteert het een mikwe (ritueel bad), verzorgt het Joods onderwijs, verricht het sociaal-, pastoraal- en cultureel werk, organiseert het activiteiten voor de jeugd en ouderen, verzorgt het rabbinaal toezicht op de kosjere bakkerij en slagerij, verzorgt het de sjechieta (kosjere slacht) voor geheel Nederland, en beheert het onder meer de begraafplaatsen te Diemen en Muiderberg.

Dit referentieproject behelst de begeleiding, op basis van de nieuwe visie op het toekomstige Joods Cultureel Centrum (JCC), van verschillende wijkgerelateerde gebouwconcepten. Het juiste samenspel tussen locatie en gewenst programma is de succesfactor voor deze opgave. Verschillende locatie-posities zijn uitgewerkt en vertaald tot een visualisatie met daarbij een kostenindicatie voor een dergelijk initiatief. De begeleiding van dit traject leidt tot een zoektocht naar de meest geschikte nieuwe plek voor een nieuw toekomstgericht JCC.