Stichting J.B.C. mr L.E. Visserhuis is een zorgorganisatie met een Joodse signatuur voor ouderen in de regio Den Haag.

interne verbouwing
Op dit moment is ons bureau betrokken bij de interne verbouwingsplannen van de huidige kantoorvleugel tot een woongroep voor verpleeghuiszorg. Deze uitbreiding in capaciteit met 8 nieuwe verpleeghuisbewoners wordt in nauwe samenwerking met de zorgorganisatie voorbereid en is volgens planning in het 4e kwartaal van 2013 gestart met de uitvoering. Ook de kantoorfaciliteiten verkrijgen een nieuwe plek in het gebouw, waarbij diverse bouwkundige en installatietechnische aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Onze dienstverlening bij deze interne verbouwing behelst de algehele coördinatie en sturing van het proces. Van het verkrijgen van de financiële accreditatie, de begeleiding van het ontwerpproces, contractmanagement, begeleiding van het aanbestedingstraject tot en met de nodige nazorg.

vervangende nieuwbouw
Dit referentieproject behelst de locatie aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan in Den Haag en is de vervangende nieuwbouw voor een bestaand zorgcentrum aan de Doorniksestraat in Den Haag. Het gebouw biedt huisvesting aan een verpleeghuis (kleinschalig groepswonen), luxe appartementen voor zelfstandig wonen met of zonder zorgindicatie, een restauratieve voorziening, een kinderdagverblijf, een zwembad / fitness ruimte en een ondergrondse parkeergarage. Het nieuwe gebouw heeft een vloeroppervlak van circa 9.000m² (bvo) en telt 7 verdiepingen. De investering bedraagt circa € 11.500.000,- miljoen exclusief btw.

Onze belangrijkste dienstverlening bij dit project is de algehele advisering van de directie van Stichting J.B.C. mr L.E. Visserhuis. Tijdens de uitvoering, start bouw in november 2008 en oplevering in maart 2011, heeft onze dienstverlening zich gericht op algehele vastgoedadvisering, van huurprijsberekening tot meer- en minderwerkbeslissingen als huurder en eindgebruiker van het verpleeghuisdeel, de luxe appartementen en de parkeergarage. De ontwikkelaar van het gebouw is woningcorporatie Vestia.