Zonnehuisgroep Amstelland is een zorgorganisatie voor ouderen met verschillende locaties in Amstelveen en omstreken. Bij de Zonnehuisgroep Amstelland werken ongeveer 1.300 medewerkers die met veel inzet zorgen voor ruim 1.800 ouderen.

Dit referentieproject behelst de locatie aan de Laan der Helende Meesters in Amstelveen en is de vervangende nieuwbouw van het 'oude' verpleeghuis Zonnehuis, de hoofdlocatie van deze stichting. Het betreft een herstructureringsplan voor de gehele locatie waarbij in totaal een drietal 'zorg-' gebouwen zijn gerealiseerd, samengebundeld door middel van een vierde gebouw, het centraal entreegebouw. Eén van de drie 'zorg'-gebouwen is bestemd voor de Stichting J.A.B.C. Beth Shalom en de andere twee gebouwen zijn voor Zonnehuisgroep Amstelland.

Stichting J.A.B.C. Beth Shalom is een multifunctioneel zorg- en verpleegcentrum voor joodse ouderen. Het biedt verzorging, verpleging en huisvesting aan ongeveer 350 bewoners. Beth Shalom beschikt over twee locaties, één in Buitenveldert en één op deze locatie in Amstelveen. Beth Shalom heeft naast een wijkgebonden ook een landelijke functie.

twee gebouwen Zonnehuisgroep Amstelland
In het Zorghotel vindt de intensieve verpleeghuiszorg en revalidatie plaats, bijvoorbeeld na een ziekenhuisbehandeling. Het Kennis en Behandelcentrum Ouderen (KBO) is in relatie hiermee ook in dit gebouw gehuisvest. Naast deze intensieve verpleeghuiszorg is op de bovenste verdieping een palliatieve afdeling gesitueerd, waar de cliënt, tezamen met familie en dierbaren, op een waardige manier zijn of haar laatste levensfase kan doorbrengen.

Het Zorghotel is gekoppeld aan het Centrale Entreegebouw; de centrale toegang voor de gehele locatie. Op de begane grond van het Zorghotel zijn daarom dan ook de openbare en vrijtoegankelijke functies gesitueerd, zoals het grand café, het restaurant en het theater. Het nieuwe gebouw heeft een vloeroppervlak van circa 7.500m² (bvo) en telt 7 verdiepingen. De investering voor het Zorghotel bedraagt circa € 13.500.000,- exclusief btw.

Naast het Zorghotel is ook een gebouw voor het zogenaamd Langdurig Verblijf. Dit gebouw biedt huisvesting aan psychogeriatrische en somatische (respectievelijk dementerende en bedlegerige) ouderen die 24-uurs verpleeghuiszorg nodig hebben. De leefomgeving voor de ouderen is binnen het gebouw vorm gegeven door kleinere groepsvormen te creëren. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welbevinden zoveel mogelijk bevorderd. Het gebouw voor Langdurig Verblijf heeft een vloeroppervlak van circa 4.500m² (bvo) en telt 5 verdiepingen. De investering van dit gebouw bedraagt circa € 8.800.000,- exclusief btw.

het gebouw Beth Shalom
Op de locatie aan de Laan der Helende Meesters in Amstelveen huurt Beth Shalom een gebouw van Zonnehuisgroep Amstelland. Het gebouw biedt huisvesting aan psychogeriatrische (dementerende) ouderen die 24-uurs verpleeghuiszorg nodig hebben. Op de begane grond bevinden zich de algemene voorzieningen en een dagbehandeling. Op de verdiepingen bevinden zich per etage twee afdelingsgroepen met ieder hun eigen huiskamer. Het nieuwe gebouw heeft een vloeroppervlak van circa 5.500m² (bvo) en telt 5 verdiepingen. De investering voor dit gebouw Beth Shalom bedraagt circa € 11.800.000,- exclusief btw.

Onze belangrijkste dienstverlening bij dit project is de algehele begeleiding van het (bouw)proces met de daarbij horende coördinatie van de verschillende (project)partners en de aansturing van de projectorganisatie. Tijdens de uitvoering, start bouw in december 2008 en oplevering in maart 2011, heeft onze dienstverlening zich gericht op algehele vastgoedadvisering, de administratieve ondersteuning van de Stuurgroep, de financiële budgetbewaking met onder andere de termijnfacturaties en de meer- en minderwerkbehandeling. Onze andere belangrijke functie binnen de projectteam is onze mediationrol voor de twee zorgorganisaties, namelijk tussen de Zonnehuisgroep Amstelland die als bouwheer, eigenaar en verhuurder opereert en Beth Shalom die als zorgorganisatie een gebouw plus annexen gaat huren (huurt) van de eerstgenoemde organisatie.