Veel zorgorganisaties staan voor het dilemma: eigen vastgoedafdeling oprichten dan wel uitbreiden of uitbesteden aan een marktpartij. Wij hebben hier de ideale oplossing voor!

Beide partners vervullen voor meerdere zorgorganisaties de rol van interne strategisch vastgoedadviseur. Dit gebeurt zowel op basis van een parttime dienstverband als op detacheringsbasis.

De grote voordelen hiervan zijn:
1. efficiënt tijdgebruik op basis van harde targets: “kwaliteit in plaats van
     kwantiteit”;
2. géén of parttime staffunctionaris op de loonlijst;
3.  flexibel inzetbaar;
4. “vreemde ogen dwingen”-principe: medewerkers zijn in de regel sneller
     geneigd zaken van een buitenstaander aan te nemen dan van iemand
     uit de eigen organisatie;
5. “achtervang” beschikbaar bij korte of langdurige ziekte, géén direct risico
     voor de zorgorganisatie;
6. “learning company”-principe: kennisoverdracht van de strategisch
     vastgoedadviseur binnen de zorg-organisatie;
7. actuele kennis en ervaring vanuit andere lopende projecten van ons
     bureau op het gebied van bouwproject-, en vastgoedadvisering worden
     ingezet voor de (strategische) advieswerkzaamheden bij de
     zorgorganisatie.

De vastgoedportefeuille van deze organisaties gezamenlijk betreft circa 18 locaties waarvan de gebouwen veelal in eigendom en deels gehuurd worden ten behoeve van lichte en zware zorgverlening in de AWBZ-sfeer. Onze dienstverlening loopt daarbij uiteen van strategisch vastgoed-advisering tot ontwikkeltrajecten en grondaankoop.