Zorgspectrum Het Zand is een zorgorganisatie voor ouderen met zes locaties in Zwolle en omgeving. De volledig nieuwe woonvoorziening op het terrein van de (rijks)monumentale boerderij De Oude Mars is de zesde locatie. Bij Zorgspectrum Het Zand staan een drietal kernwoorden centraal, te weten: aandacht, respect en betrouwbaar. Deze vormen het uitgangspunt | basis voor alle zorg en dienstverlening van Het Zand aan haar cliënten.

Dit referentieproject behelst de (her)ontwikkeling en het voeren van het bouwprojectmanagement namens en in opdracht van Zorgspectrum Het Zand voor de renovatie | restauratie en aanvullende nieuwbouw van de monumentale carréboerderij De Oude Mars in Zwolle. De toekomstige bewoners zijn NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) patiënten die via kleinschalig groepswonen binnen de boerderij plus een eigentijdse nieuwbouw een moderne passende leefomgeving verkrijgen. De monumentale boerderij inclusief de nieuwbouw en annexen heeft een vloeroppervlak van circa 2.500m² (bvo) en de investering van dit project bedraagt totaal circa € 6.300.000,- exclusief btw.

Onze dienstverlening bij dit project behelst de begeleiding | sturing en coördinatie van het gehele ontwerpproces en aansluitend op basis van het DO+ de coördinatie van het projectteam. In gezamenlijkheid met de gecontracteerde uitvoerende partijen wordt een succesvol projectresultaat bereikt. Niet alleen de zorgcomponent, ook het hergebruik, de monumentale waarde en het samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie en gemeente spelen een belangrijke uitdaging in ons takenpakket.