Zorgspectrum Het Zand is een zorgorganisatie voor ouderen met zes locaties in Zwolle en omgeving. Bij Zorgspectrum Het Zand staan een drietal kernwoorden centraal, te weten: aandacht, respect en betrouwbaar. Deze vormen het uitgangspunt | basis voor alle zorg en dienstverlening van Het Zand aan haar cliënten.

Dit referentieproject behelst de (her)ontwikkeling en het voeren van het bouwprojectmanagement, namens en in opdracht van Zorgspectrum Het Zand. Het huidige 'oude' zorgcentrum wordt in twee fasen gesloopt en parallel hieraan wordt een nieuw wooncomplex gerealiseerd. Het programma van het nieuwe wooncomplex bestaat uit 50 huurappartementen in het kader van 'scheiden van wonen en zorg', een nieuw woon|verpleeghuisconcept 'scheiden van wonen en verpleeghuiszorg' bestaande uit een 12-tal appartementen en voorzieningen én een algemeen voorzieningencentrum voor de gehele locatie plus directe omgeving.

Daar het ontwerp binnen de contouren van het bestaande bestemmingsplan blijft, kan deze herontwikkeling volstaan met een 'gewone' omgevings-vergunning en daarmee wordt de planvorming voor deze locatie snel voorbereid en gerealiseerd. De planning is; start bouw mei 2014.

De vervangende nieuwbouw heeft een vloeroppervlakte van circa 8.250m² (bvo) en telt 4 verdiepingen.

Onze dienstverlening bij dit project behelst de begeleiding | sturing en coördinatie van het gehele ontwerpproces en aansluitend op basis van de bestekken de coördinatie van het projectteam. In gezamenlijkheid met de gecontracteerde uitvoerende partijen wordt een succesvol projectresultaat bereikt. Bij de engineering en de realisatie speelt nadrukkelijk het doorfunctioneren van het resterend zorgcentrum met daarbij de huisvesting van de bewoners een belangrijke rol. De uitwerking tot in de kleinste details van de (bouw)fasering is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het (uitvoerings)proces.