Zorgspectrum Het Zand is een zorgorganisatie voor ouderen met zes locaties in Zwolle en omgeving, één van deze locaties is De Berghorst in Staphorst. Bij Zorgspectrum Het Zand staan een drietal kernwoorden centraal, te weten: aandacht, respect en betrouwbaar. Deze vormen het uitgangspunt | basis voor alle zorg en dienstverlening van Het Zand aan haar cliënten.

Dit referentieproject behelst het strategisch vastgoedonderzoek en verdere uitwerking hiervan voor de locatie De Berghorst in Staphorst. Een analyse van de locatie met haar (zorg)vastgoedobjecten, resulterend in een concreet toekomstgericht scenario. In 2012 is het meest recente nieuwbouwproject op de locatie gerealiseerd en ingebruik genomen. Het gebouw huisvest een verpleegunit met totaal 32 bewoners (4 woongroepen van elk 8) en een appartementencomplex met 36 huurappartementen. Alle gebouwen op de locatie zijn door middel van verbindingsgangen fysiek te bereiken. In het 'oude' verzorgingshuis | hoofdentree zijn de algemene en facilitaire voorzieningen gesitueerd en deze moeten worden aangepast cq. vergroot op basis van de capaciteitsuitbreidingen op de locatie. Ook wordt in het kader van 'scheiden van wonen en zorg' bezien wat te doen met het verzorgingshuisdeel in dit 'oude' gebouwdeel. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en architect is een schetsontwerp vervaardigd en een verdere uitwerking wordt ter hand genomen.

Onze dienstverlening bij dit project is strategisch vastgoedadvisering op een pragmatische en concrete wijze vertalen in verschillende toekomstgerichte scenario's voor locatie De Berghorst. Vervolgens is één van de scenario's uitgekozen en heeft deze een verdere uitwerking verkregen. De begeleiding | sturing en coördinatie van dit proces wordt door ons behartigd. Het proces wordt gecontinueerd tot en met de nazorg van het project.