Amie ouderenzorg is een zorgorganisatie met 425 medewerkers en 150 vrijwilligers waarvan het grootste gedeelte uit de buurt van gemeente Zandvoort komt en de omgeving goed kent. Ook op hogere leeftijd willen cliënten onafhankelijk blijven en hun leven blijven leiden. Amie ondersteunt hierbij met hun deskundige zorg, in hun thuissituatie of in één van de woonzorgcentra van Amie. Van hulp in de huishouding tot palliatieve zorg en van revalidatie zorg tot intensieve verzorging en verple-ging voor mensen met dementie. Amie heeft een drietal woonzorgcentra, te weten:
- Woonzorgcentrum A.G. Bodaan te Bentveld. Deze locatie heeft een huiselijke uitstraling en is prachtig gesitueerd aan de rans van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
- Woonzorgcentrum Huis in de Duinen te Zandvoort. In deze locatie heerst een informele, gezellige sfeer. Het is gelegen aan de rand van Zandvoort en grenst letterlijk aan de duinen. Er is ruim gelegenheid om buiten te zitten en te genieten van de mooie omgeving.
- Woonzorgcentrum Meerleven te Bennebroek. Een gezellig huis met een warme sfeer. Het mooie nieuwe pand ligt nabij het centrum met de winkels op loopafstand.

Dit referentieproject behelst het vertalen van de nieuwe zorgvisie naar een huisvestingsvisie. Amie ouderenzorg beschikt thans over een locatie met veel capaciteit voor de zware zorg (ZZP5 en hoger). De huisvesting van deze zware zorg is ondanks (kleinere) interne verbouwingen uit het verleden zwaar verouderd. Het gebouw is dan ook al 60 jaar oud. Vanuit de nieuwe visie wil men de capaciteit verdelen in relatief kleinere zelfstandige eenheden met een uiteindelijke totaal capaciteit van circa 100 wooneenheden. Na vertaling van deze visie in een ruimtelijk programma is actief gezocht en zijn veertien lokale grondposities gescreend. Een objectieve sterkte-zwakte analyse leverde de drie benodigde potentiële locaties op.

Onze dienstverlening bij dit project is strategisch vastgoedadvisering op een pragmatische en concrete wijze vertalen in verschillende toekomstgerichte scenario’s voor de verschillende locatie-opties. Vervolgens is één van de scenario’s uitgekozen en heeft deze een verdere uitwerking verkre-gen. De begeleiding | sturing en coördinatie van dit proces is door ons behartigd. Het proces wordt gecontinueerd tot en met de nazorg van het project.