P37P40 P41
P43 P42

Goed bouwprojectmanagement begint bij de organisatie van het proces. Het opzetten en de regie voeren over een projectmatige organisatie binnen de contouren van het bedrijfsmatig proces van een (zorg)onderneming is hierin essentieel. Deze tijdelijke projectorganisatie richt zich specifiek op het ontwikkeltraject van een (ver)nieuwbouw. Pas dan kan op een gedegen manier vorm gegeven worden aan enerzijds de transformatie van de (zorg)onderneming naar een nieuwe manier van werken en anderzijds de ruimtelijke en logistieke invulling voor het gebouw.

De ‘harde’ kant van deze regie is risicobeheersing in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

De ‘zachte’ kant van deze regie heeft te maken met het creëren van draagvlak, het motiveren, stimuleren en faciliteren van projectteamleden en het managen van de verwachtingen van opdrachtgever en gebruiker.

mad zorgvastgoed heeft alle kennis en ervaring in huis om deze transformatie van zowel uw organisatie als uw huisvesting tot een prettig en bovenal succesvol proces te laten zijn.