P39   P47    
         
         

Bij het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van (zorg)vastgoed vallen alle aspecten van bouwprojectmanagement en vastgoedadvisering samen. Hoewel dit product binnen onze onderneming nog in een onderzoeksfase verkeert, staan wij altijd open voor nieuwe kansen en samenwerkingsmogelijkheden.

Dit product ontwikkelt zich op basis van de tijdgeest waarin we ons op dit moment bevinden. 'Hergebruik van leegstaand vastgoed' is een veelbesproken onderwerp binnen de vastgoedwereld, waar ons inziens nog onvoldoende invulling aan wordt gegeven. Daarop spelen wij in door te herontwikkelen voor de toekomst.
Momenteel zijn wij betrokken bij een tweetal interessante prospects die zich in de initiële fase van het herontwikkelingsproces bevinden. Beide prospects behelsen leegstaand vastgoedobjecten waarbij wij onderzoeken of deze geschikt gemaakt kunnen worden voor de huisvesting van nieuwe functies binnen de zorgsector.
Een unieke kans waar wij vol enthousiasme op inspringen en onze ervaring en kennis voor aanwenden. In samenwerking met verschillende vakdisciplines binnen ons netwerk werken we aan nieuwe | innovatieve huisvestingsoplossingen die enerzijds de problematiek van het leeg-staand vastgoed oplost en anderzijds het huisvestingsvraagstuk binnen de zorgsector beantwoord! 

mad zorgvastgoed helpt u graag bij het zoeken naar en het herontwikkelen van bestaand vastgoed voor uw organisatie.