P5P14   P15    
         
P16        

DNR 2005
Op alle diensten van mad zorgvastgoed is De Nieuwe Regeling 2005 (DNR2005) van toepassing. De DNR2005 geeft de rechtsverhouding aan tussen opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur.

De DNR2005 is opgesteld in een samenwerkingsverband tussen de BNA (Bond voor Nederlandse Architecten) en de ONRI (Organisatie van advies en ingenieursbureaus) met als doel eenduidige vastlegging van begripsbepalingen en opdrachtvormen. De DNR2005 is ter vervanging van de SR1997, Standaard voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, en van de RVOI, Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau.

algemene bureauvoorwaarden
Aanvullend op de DNR2005 heeft mad zorgvastgoed haar eigen algemene bureauvoorwaarden vastgelegd.